Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址

新加坡舞蹈節 2000

皇朝劇院夜總會 2000年3月25日

 

業餘標準舞
1

Heah Kim Han & Chan Hui Joo
(
新加坡)

2
Lou Jin Rong & Li Zhi Wen (中國)
3
Zhang Xin Min & Yan Xia (中國)
4
Yang Ying Xiang & Chen Huang Qing (中國)
5
Yap Soon Ann & Kuan Yoke Hoi
(
馬來西亞)
6
Philp Ang & Roseline Ang (新加坡)

香港/台灣選手

Sun Lung & Chong Lan Lan (香港)

To Tai Sang & Li Sui Chun (香港)
Chung Siu Sun & Leung Mun Wah (香港)
Wai Yuk Ho & Katherine Cheng (香港)
Wong Tsz Chiu & Law Pik Lan (香港)
Huang Lao Hsi & Wu Jui Pi (台灣)
Liao Sheng Chang & Liu Tzo Heng (台灣)
Chen Ray Sin & Wu Mei Wah (台灣)

 

業餘拉丁舞
1
Ang Seow Liang & Cheryl Tham
(
新加坡)
2
Anushan Perera & Charnez Perera (斯里蘭卡)
3
黎劍青 / 林秋霞 (香港)
4
Jackson Yong & May Lee (馬來西亞)
5
Francis Hoh & Maggie Sau
(
馬來西亞)

 

準業餘標準舞
1

Zhang Xin Min & Yan Xia (中國)

2
Lou Jin Rong & Li Zhi Wen (中國)
3
Yang Ying Xiang & Chen Huang Qing (中國)
4
Tham Cham Soo & Frances Teoh
(
馬來西亞)
5
Liao Sheng CHang & Liu Tzo Heng (台灣)
6
Chan Huang Seng & Lillian LIm
(
新加坡)
準業餘拉丁舞
1
Jacky Loke & Yeap Yen Chin
(
馬來西亞)
2
Benedict Lau & Maureen Lo (新加坡)
3
NIcky Low & Josephine Kwa (新加坡)
4
Francis Hoh & Maggie Sau
(
馬來西亞)
5
Eugene Bun & Jessie Yap (新加坡)
 
雙項拉丁舞
1
Nicky Low & Josephine Kwa (新加坡)
2
Tan Viking & Priscilla Kwa (新加坡)
3
Daniel Low & Sonia Yeo (新加坡)
4
Chan Chee Huei & Melissa Tan
(
新加坡)
5
Wai Yuk Ho & Katerine Cheng (香港)
6

William Tan & Maybell Koh (新加坡)

7
Wong Tsz Chiu & Law Pik Lan (香港)

其他各項大中華參賽選手:

壯年拉丁舞
Li Zhuo Jun & Zeng Qian Wen (中國)
Li Jian Cheng & Tan Xiao Min (中國)
雙項標準舞
Sun Lung & Chong Lan Lan (香港)
Au Shui Hing & Wong Yee Man (香港)
Chung Siu Sun & Leung Mun Wai (香港)
Wai Yuk Ho & Katherine Cheng (香港)
準雙項標準舞
Sun Lung & Chong Lan Lan (香港)
Au Shui Hing & Wong Yee Man (香港)
Chung Siu Sun & Leung Mun Wai (香港)
Wai Yuk Ho & Katherine Cheng (香港)
壯年標準舞
Guan Yong Ning & He Shu Wen (中國)
Li Zhuo Jun & Zeng Qian Wen (中國)
Huang Lao Hsi & Wu Jui Pi (台灣)
Chen Ray Sin & Wu Mei Wah (台灣)
師生標準舞
Chan Pung Yuen & Lam Cheung Ka Mun (香港)
Yang Kun Shan & Wu Pi Hsia (台灣)
Chung I Ling & Cheng Han Yen (台灣)
Alexander & Hellen (台灣)

返回頁首


 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited