Mai Logo
English 新聞 網站在Mai 資料庫 電視節目

香港、台灣、中國之社交舞蹈網站

Events
成績
舞者天地
黃頁分類
購物廣場
照片廊
互聯網址


香港國際體育舞蹈公開賽

2000年9月30日 香港灣仔伊利沙伯體育館

 

 

國際職業標準舞
1
王書軍 / 李尼亞 (中國)
2
藍成仁 / 黃菊梅 (台灣)
3
黃天來 / 趙英 (台灣)
4
Sylvain & Tanya Cardinal (加拿大)
5
謝燦光 / 劉怡晴 (中國)
6
黃志勇 / 林燕玉 (中國)
國際職業拉丁
1
Jussi Vaananen & Katja Kookkula (芬蘭)
2
Sylvain & Tanya Cardinal (加拿大)
3
Simon Cheung / 錢姵蓉 (台灣)
4
劉君慶 / 陳莘
5
簡永長 / 鄭裕玲 (台灣)
6
梁國標 / 易紅 (中國)
香港職業新星標準舞
1
鄧繼明 / 林鎧誼
2

Mak Wah Hoi / Law Siu Chun

3
Pun Man Ying / Li Lai
4
廖偉乾 / 梁麗金
 
公開業餘標準舞
1
Troy Smith / Nicola Fenton (新西蘭)
2
D'tagnan Kennedy / Amanda Allen (澳洲)
3
Mark Coleman / Katie Martin (新西蘭)
4
Adam Lindesay / Shelley Tombs (新西蘭)
5
李文 / 陳珍莉 (中國)
6
游正義 / 陳素雲 (中國)
公開業餘拉丁
1
Jacky Loke / Yeap Yen Chin (馬來西亞)
2
Mark Coleman / Katie Martin (新西蘭)
3
D'tagnan Kennedy / Amanda Allen (澳洲)
4
Alan & Irene Young (香港)
5
李寶華 / 畢麗紅 (香港)
6
邱遠輝 / 吳煒羚 (香港)
香港業餘標準舞
1
孫年偉 / 鄭雪梅
2
胡狄彪 / Cindy Hung
3
李太郎 / 江小平
4
李滌生 / 郭秋青
5
Frank Sit / Audrey Wong
 
 
少年組業餘拉丁舞
1
李文 / 陳珍莉 (中國)
2
Klim Sinelnikov / Alexsandra Alekseyeva (美國)
3
李智 / 朱亞菲 (中國)
4
胡星 / 胡琴 (中國)
5
陳鵬宇 / 丁娟娟 (中國)
6
葛浩 / 薜夏蘭 (中國)
 
少年組拉丁三項
1
趙朋 / 郭康莉 (中國)
2
趙征 / 李璐 (中國)
3
黃金閣 / 陳端 (中國)
4
龍 / 楊倩 (中國)
5
王航 / 鍾贇王 (中國)
6
林于孛 / 趙雨荷 (中國)
標準三項
1
葉賜偉 / 何天虹 (香港)
2
游正義 /陳素云 (台灣)
3
Jeffy Chung/Anne Leung (香港)
4
劉峻銘 /郭瑞珍 (台灣)
5
Poh Cewee Sim / Por Siat Choo (新加坡)
6
Philip Ang / Roseline Ang (新加坡)
拉丁三項
1
謝陽洋 /劉紹虹 (中國)
2
Doni / Evelyn Phanjaya (印度尼西亞)
3
董洲/林杏兒 (香港)
4
趙明 /郭康莉(中國)
5
沈龍 /楊倩(中國)
標準
1
Jeffy Chung/Anne Leung
2
Poh Cewee Sim / Por Siat Choo (新加坡)
3
Johnny Chan / Jane Wong
4
Wat Chun Kit / Cho Hiu Ching
5
Aron Choi / Grace Choi
6
Anthony Tso / Angel Wong
拉丁雙項
1
Lee Hong Ryul / Kim Kyung Sook (韓國)
2
Lee Dong Suk / Lee Kil Soon (韓國)
3
Alexanda Sinelnikov / Amy Tom (美國)
4
David Cheung / Irene Li
5
李啟深 / 吳惠嫦
壯年標準舞
1

Richard Tan / Jenny tong (馬來西亞)

2
Alexanda Sinelnikov / Amy Tom (美國)
3
Johnny Chan / Jane Wong
4
Aron Choi / Grace Choi
5
Joe Wong / Joe Cheng
6
徐定國 / 黃小萍
壯年拉丁
1

Lee Chin Lai / Tan Jenny Tong (馬來西亞)

2
關新全/劉麗珍
3
Alexanda Sinelnikov / Amy Tom (美國)
4
李啟深 / 吳惠嫦
5
李炳超 / 潘寶珠
6
關洪燦 / 林淑儀
 
拉丁女士雙項
1

阿玲 / Ma Ching Han

2
Winne / Sofie
3
劉婉明 /李燕瓊
4
May / Yvonne
5
Yu Suk Fun / Yun Yuk Ying
6
夏蘭英/戚愛蓉
標準基本
1
Joe Wong / Joe Cheng
2
Richard Ko / Eva Wong
3
李啟深 / 吳惠嫦
4
張紹華/劉錫蘭
5
Ryan Law / Rainbow Hung
6
Bobby Choi / Yo Yo Cheng
拉丁基本步
1
劉德志 / 何愛華
2
Wong Lok Hai / Tsui Kar Ling
3
Richard Ko / Eva Wong
4
陳振平 / 何鳳蓮
5
Yu Shun Ho/Mak Kit Ka
標準新人基本
1
張偉康/黃影嬌
2

No. 3

3
蔡榮恩/黃梅芳
4
李悅桂/許秀寶
5
Paul Lee / Karen
6
Yu Fok Hon / Hui Kar Mei
 

 

本公司保留本網站之所有版權 ©2001 M.A.I. Enterprise Limited
設計及管理 M.A.I. Enterprise Limited