IDSF世界拉丁舞大賽,德國1998 成績

 

位置 選手 國家/地區
第五十九位 林文勇•廖定瑩 中華台北
第六十六位 蔡瑞峰•邱淑珍 中華台北

詳細資料請參閱 IDSF 成績 網頁

 

[ 新聞 ] [ 節目 ] [ 成績 ] [ 黃頁分類 ] [ 徵求舞伴 ] [ 舞者心聲 ] [ 互聯網址 ]